Четете новините на "Пиратска Партия"

Началото

Трите основни неща, които изповядва Пиратската партия са нуждата от защита на гражданските права, волята да освободим нашата култура и прозрението, че патентите и частните монополи вредят на обществото.

Ето защо има нужда от такава партия в България и екип от съмишленици реши да я организира. Стани пират и ти!

Стъпки за регистрация

  • Трябва да се събере инциативен комитет от 50 човека, за да може да тръгне процедурата по учредяване, вижте по-долу как можете да станете учредител или се свържете с нас.
  • Декларацията с подписите се публикува в ежедневник;
  • Насрочва се учредително събрание,  на което  трябва да присъстват най-малко 500 човека с избирателни права. Това трябва да се случи три месеца, след подписване на декларацията;
  • Минава се съдебната фаза за регистрация на партията, за което трябват 2500 члена;


Какво можете да направите

0. Да изповядвате принципите и идеите заложени в „Пиратската партия“. Това не означава, да можете да сваляте торенти, а много по-дълбока материя, която е описана по чудесен и лесен за разбиране начин. Прочетете, преди да се подпишете!
1. Да пишете на pirateparty@efb.bg и да споделите желанието си да подпишете документа. Правим това, защото може да има редакция на текста.

2. Да изтеглите декларацията от тук, да я разпечатате, да я прочетете, да я подпишете и да я пратите по пощата на следния адрес:

Велико Търново 5000
ул. Панайот Типографов 78
за Богомил Шопов

3. Можете да убедите и  други хора около вас да се подпишат като учредители.

4. Да сте готови да работите и да се борите за правата и свободите,описани в документа. Идеята няма нужда от  ‘мъртви души’, а от хора които са готови да отделят време, средства и най-вече страст за нещата в които вярват.

Контакти

Ако имате въпроси, пишете на pirateparty@efb.bg. Aко мейла е и подписан с вашия OpenPGP ключ, отговора ви е гарантиран :)